Прекратяване на процедурата за възлагане на ОП чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДМСГД град Бургас“

УВЕДОМЛЕНИЕ, ЗАПОВЕД, РЕШЕНИЕ:

 

Leave a Reply