Прекратяване на процедурата за възлагане на ОП чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ за нуждите на ДМСГД град Бургас“

УВЕДОМЛЕНИЕ, ЗАПОВЕД, РЕШЕНИЕ: 

 

 

Leave a Reply