Прекратяване на процедурата за възлагане на ОП чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ за нуждите на ДМСГД – Бургас

 

УВЕДОМЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ, ЗАПОВЕД 

 

Leave a Reply